zobraziť pridať firmu

Energetické štítky ako ich nepoznáte

Práčka, chladnička, hriankovač ... prečo nie okno?


Publikované dňa 24.5.2011

Dnes sa málokto rozhoduje pri nákupe tovaru len podľa ceny, v mnohých prípadoch kladieme oveľa väčší dôraz na kvalitu výrobku. V prípade okien to platí dvojnásobne, pričom prioritou sú pre nás najmä ich fyzikálne vlastnosti. Vďaka nim totiž môžeme v konečnom dôsledku ušetriť náklady napríklad na vykurovanie... Naučme sa teda kupovať aj okná podľa toho, ako sú energeticky úsporné. Pri výbere napríklad chladničky, práčky, alebo mikrovlnky je práve energetický štítok to, čo popri cene zohráva prím pri rozhodovaní. Tak prečo sa rovnako nepozerať na omnoho vyššiu investíciu s rozumom?

Schüco

Energetické štítky ako pomôcka pri rozhodovaní

Energetické štítky slúžia ako výborná pomôcka pre orientáciu a následné rozhodovanie o vhodnom okne. V minulosti bol výber energeticky úsporných okien zložitý, keďže bol nedostatok nezávislých a overených informácií. No dnes už na svete našťastie existujú združenia, ktoré presadzujú výrobu a predaj energiu šetriacich okien a dverí. Jedným z nich je aj združenie SLOVENERGOokno, ktorého členom je aj spoločnosť Schüco International KG. Energetický štítok okna vydávaného týmto združením dáva spotrebiteľovi informácie, na základe ktorých je možné získať údaje o skladbe a vlastnostiach daného okna ako aj polotovarov, z ktorých je vyrobené.

Energeticky úsporné okná

Úspora energie je živo diskutovaná téma, ktorá sa bytostne dotýka každého z nás. Zníženie spotreby a následne i výroby energie je základným predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj ľudstva na Zemi. Moderné energeticky efektívne okná umožňujú vysokú energetickú úsporu. „Mnohé „novodobé“ materiály, použité napríklad v prípade okien Schüco AWS 70.HI, AWS 75.SI a AWS 90.SI+, majú lepšie vlastnosti ako bežne používané. Pričom veľmi dôležitý je aj správny návrh konštrukcií, výrobná technológia a montáž“ vyjadril sa Roman Mojžiš zo spoločnosti Schüco. „Keďže energetický štítok hodnotí vlastnosti okna ako celku, dôležitý je každý komponent, z ktorého sa skladá – okenný systém, kovanie, sklo...“ doplnil R. Mojžiš.

Čo nájdete na energetickom štítku?

Energetické štítky zachytávajú bilanciu potreby tepla pri vykurovaní. Predstavujú energetické vlastnosti jednotlivých okien, charakterizované na základe tepelnej bilancie, ktorá pozostáva z celkového posudzovania týchto parametrov:

- súčiniteľa prechodu tepla rámu/krídla „Uf“
- súčiniteľa prechodu tepla izolačného skla „Ug“ a jeho celkovej priepustnosti slnečného žiarenia „g“
- tepelno-izolačných vlastností dištančného rámika „psí“
- pomeru priesvitnej a nepriesvitnej časti okna
- škárovej prievzdušnosti okna „Q“

Na základe hodnôt týchto ukazovateľov je oknu pridelený energetický štítok označený konkrétnym písmenom od A po G, pričom A predstavuje okno s najlepšou bilanciou potreby tepla pri vykurovaní a G s najhoršou. Výsledok hodnotenia je pritom platný iba pre špecifikované okno a špecifikovaného výrobcu, nedá sa globálne použiť na všetkých výrobcov daného typu okna.

Umiestnenie energetického štítka

Ako uviedol Pavol Panáček, tajomník združenia SLOVENERGOokna, ich interná smernica hovorí, že: „Výrobca si môže zvoliť umiestnenie štítka nalepením priamo na výrobok, na obal výrobku alebo do sprievodnej dokumentácie odovzdávanej užívateľovi. Výrobca môže použiť aj skrátenú formu označenia nálepkou, potlačou alebo rytím do vnútornej polodrážky okna alebo vonkajších dverí. Skrátené označenie obsahuje číslo oprávnenia a dosiahnutú energetickú triedu. Použitie skráteného označenia na výrobku je podmienené vždy použitím štítka s úplnými údajmi v sprievodnej dokumentácii výrobku.“

Energetické štítkovanie okien v „kocke“

- Energetické štítkovanie slúži nielen odborníkom ale aj širokej laickej verejnosti na jednoduchšiu a zrozumiteľnejšiu orientáciu vo svete okien a dverí
- Odzrkadľuje tepelno-izolačné vlastnosti jednotlivých okien – či už plastových, drevených alebo hliníkových
- Označovanie okien energetickými štítkami nie je zákonnou povinnosťou. Ide o dobrovoľný krok zo strany výrobcu smerom k spotrebiteľovi, ktorý vďaka používaniu garantovaných štítkov získa vierohodnosť na trhu. Energetickým štítkovaním sa pritom presnejšie identifikuje efektívne okno ako celok (nesústredí sa len na okenný rám alebo zasklenie)
- Používaním týchto energetických štítkov sa spotrebiteľovi uľahčuje identifikácia vhodných a menej vhodných výrobkov
- Správne navrhnuté a osadené okno je označené ako okno s nízkou energetickou náročnosťou, a teda je ohodnotené vyššou energetickou triedou na hodnotiacom štítku (najvyššia je A, najnižšia G)

Ukážka oprávnenia udeleného združením SLOVENERGOokno a energetického štítku hliníkového okna Schüco.

Viac informácií je na www.schueco.sk

Fotogaléria okien Schüco Cenová ponuka okien