zobraziť pridať firmu

Výhody a nevýhody drevených okien


drevené okná Drevo je organický materiál rastlinného pôvodu a zároveň obnovujúca sa surovina, ktorá má pri správnom hospodárení v lesoch neobmedzený potenciál pre doplňovanie svojich zásob. Pre svoj prírodný charakter, prirodzenú kresbu, variabilitu farieb, priaznivé fyzikálne a mechanické vlastnosti je drevo žiadaným prvkom životného prostredia človeka.


Výhody dreva ako materiálu na výrobu okien:

 • Drevo je obnoviteľný zdroj a je na rozdiel od ostatných materiálov takmer nevyčerpateľný (pri rozumnom hospodárení)
 • Je vysoko estetickým materiálom s veľkou prirodzenou variabilitou farieb a textúry
 • Pôsobí príjemne na dotyk i na pohľad, čoho nie sú konkurenčné materiály schopné
 • V porovnaní so svojou hmotnosťou (hustotou) vykazuje drevo vysokú pevnosť a pružnosť
 • Má dobré tepelne a izolačné schopnosti a takmer žiadnu teplotnú rozťažnosť
 • Z chemického hľadiska nekoroduje a je odolné proti stredne koncentrovaným kyselinám
 • Je ľahko opracovateľné a s malou spotrebou energie
 • Má schopnosť držať spojovacie prostriedky a môže byť ľahko lepené
 • Je ekologicky odbúrateľné a recyklovateľné, je zdrojom energie pri priamom spaľovaní alebo pri výrobe horľavých plynov

Nevýhody dreva:

 • Drevo je hydroskopický materiál, ktorý má schopnosť meniť svoju vlhkosť podľa vlhkosti okolitého prostredia
 • Nepríjemným dôsledkom zmeny obsahu vlhkosti v dreve sú rozmerové zmeny (zosychanie a napučanie) a tiež zmeny pevnosti a pružnosti pri mechanickom namáhaní
 • Drevo je horľavý materiál a podlieha degradácii vplyvom pôsobenia abiotických a biotických činiteľov
 • Pri zlom zabudovaní okenného rámu, sa môže vplyvom zvýšenej vlhkosti drevený rám znehodnotiť napr. napadnutím drevokaznými hubami
Cenová ponuka okien